Merkitys Polyfonia

Mikä on Polyfonia:

Polyfonia on rytmien harmoniassa toistettujen erilaisten äänien moninaisuus .

Polyfoniset äänet ovat vastakkaisia ​​monofonisia ääniä, joita leimaavat vain yksi ääni- tai äänilaite.

Musiikkitekniikana moniäänisyys kehittyi lähinnä niin kutsutun "myöhäisen keskiajan" ja renessanssin aikana, jolloin erudiitti musiikki muodostui vaihtelevista äänistä rytmisesti.

Katso myös: klassisen musiikin merkitys.

Etymologisesti sana "moniäänisyys" on peräisin kreikkalaisista poluponioista, jotka voidaan kääntää "monien instrumenttien tai äänien ääni".

Tekstiilinen moniäänisyys

Venäläisen filosofin Mihail Bakhtinin kielellisissä tutkimuksissa moniäänisyys koostuu eri kirjallisuustekstissä esiintyvien eri puheiden ja käsitteiden moninaisuudesta, varsinkin kun ääniä esiintyy erilaisilla tai kiistanalaisilla diskursseilla.

Polyfonia ja intertekstuaalisuus

Bakhtinin kehittämä tekstimuodostuksen käsite liittyy luontaisesti intertekstuaalisuuteen, koska esimerkiksi viitataan tiettyyn tekstiin lisättyihin erilaisiin ulkoisiin vuoropuheluihin (muiden teosten).

Katso myös: ylikuulumisen merkitys.