Kineettinen energia

Mikä on kineettinen energia:

Kineettinen energia on sellainen energia, joka liittyy elinten liikkumiseen .

Kineettisen energian tulos liittyy olennaisesti kohteen massan arvoon ja sen liikkumisnopeuteen .

Esimerkiksi jos kahdella esineellä on sama nopeus, mutta erilaiset massat, rungolla, jolla on raskain massa, on suurempi kineettinen energia.

Tavallisesti, kun kohde saa alkuvaiheen liikkeen, on välttämätöntä käyttää sitä voimaa, joka ajaa sitä (tämä fysiikan toiminta tunnetaan nimellä " Work ").

Kineettisen energian teorian mukaan "tuloksena olevan voiman työ mitataan kineettisen energian vaihtelulla . "

Kineettisen energian yleinen yhtälö on seuraava:

  • m = massa
  • v = nopeus
  • Ec = kineettinen energia

Kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukaan kineettistä energiaa mitataan Jouleissa (J) viitaten englantilaiseen tutkijaan James Prescott Jouleen.

Fysiikan osalta kineettinen energia on osa mekaanisen energian käsitettä, joka kattaa myös muut energiamallit, kuten esimerkiksi elastinen potentiaali ja gravitaatiopotentiaali.

Katso myös lämpöenergian merkitys.

Kineettinen energia ja mahdollinen energia

Ne ovat kääntäen verrannollisia. Toisin kuin kineettinen energia, joka vie energiaa liikettä varten, potentiaalinen energia koostuu tämän energian tallentamisesta .

"Tallennettu" (potentiaalinen) energia voi myöhemmin ilmetä kineettisenä energiana siitä hetkestä, kun tietty ("jännitteinen") keho alkaa liikkua.