nuukuus

Mikä on Parsimony:

Säästäminen on säästö, säästäminen ja jotain tai jotain sisältävä .

Parsimonia, taloudellisena toimena, on ominaista keskittyminen pieniin näkökohtiin eli huolelliseen talouteen.

Kun sanotaan, että tiettyä aihetta on käsiteltävä parsimonisesti, se tarkoittaa, että se vaatii huolta ja huomiota.

Koska se liittyy pelastustoimintaan, parsimonia tulkitaan myös varotoimena jotain kohtaan.

Parsimoninen toiminta on synonyymi toimien vaatimattomuudelle, ei liioittelemista, vaan vain siitä, mikä on olennaista tai riittävää vastaamaan tiettyyn tarpeeseen.

Esimerkiksi: "Yrityksen kustannuksia tulisi hallita parsimony" tai "käytin sanoja parsimony ei provosoida konflikteja" .

Etymologisesti sana parsimony on peräisin latinalaisesta parsusta, joka on johdettu verbistä parcere, joka käännetään "säästämään".

Lue lisää taloustieteen merkityksestä.

Synonyymi parsimonia

  • Tietoa minusta
  • mitata
  • väite
  • ohjaus
  • talous
  • säästöt
  • säästäväisyys
  • maltillisuus
  • harkinnan
  • maltillisuus