5 Modernismin ominaisuudet

Modernismi oli taiteellinen liike, joka syntyi 1900-luvun alussa sekä Euroopassa että Brasiliassa.

Liike vaikutti kaikki taiteellisen ilmaisun muodot: maalaus, muovitaide, kirjallisuus ja arkkitehtuuri.

Tutustu modernismin silmiinpistävimpiin piirteisiin:

1. Tauko perinteisten kuvioiden kanssa

Halu tauolle muodollisten ja perinteisten esteettisten standardien kanssa on yksi modernismin vahvimmista ominaisuuksista.

Modernistiseen liikkeeseen kuuluvat taiteilijat tekivät tauon muinaisista liikkeistä, kuten symboliikasta ja parnassianismista.

Kirjallisuudessa perinteisten kuvioiden rikkominen on hyvin selvää anarkistisen tunteen läsnäolosta, jota motivoi enemmän vapautta. Vähemmän muodollisen ja tavallisemman kielen käyttö edustaa myös taukoa perinteisen ajan kanssa.

2. mielipiteiden ja ajatusten vaikutus

Toinen modernistisen liikkeen piirre on taiteilijoiden ajatusten ja mielipiteiden läsnäolo teoksissaan. Modernismissa mielipiteitä politiikasta ja muista yhteiskunnallisista tapahtumista tuli osa tuotettua teosta.

Modernismia, erityisesti toisessa vaiheessa (1930-1945), pidettiin keinona ilmaista ajatuksia ja keskustella sosiaalisista kysymyksistä. Täten yleisimmät ja arjen aiheet olivat suuri vaikutus modernismin tuottamaan taiteeseen.

Jaa Tweet Tweet

Di Cavalcanti - Colonas

3. Brasilian modernismin ominaisuudet

Brasilian modernismi (1922-1960) etsii ominaispiirteitä, jotka olivat ominaista maan liikkeelle, yrittäen erottaa hieman muualla maailmassa tapahtuvasta liikkeestä.

Esimerkkejä Brasilian modernismista ovat huumorintaju ja jokapäiväisten tilanteiden kritiikki. Toinen brasilialaisen modernismin silmiinpistävä piirre oli jatkuvan täydellisen vapauden etsiminen taiteellisen luomisen ja ilmaisun muodoissa.

Myös Brasiliassa esiintyi hyvin usein sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä koskevaa radikaalia kritiikkiä, mukaan lukien taiteellisten manifestien julkaiseminen, joilla oli vahva sosiaalinen kritiikki, kuten runoutta Pau-Brasil, Manifesto Antropófago ja Casa Grande e Senzala. .

4. Käyrät ja kiharat

Modernistisessa arkkitehtuurissa ja maalauksessa käyrien käyttö on erittäin silmiinpistävää ominaisuutta.

Katalonian arkkitehti Antoni Gaudí on tämän ajan arkkitehtuurin tunnetuin edustaja. Gaudin rakennuksissa on monia kaarevia muotoja. Brasiliassa arkkitehti Oscar Niemeyer oli kuuluisa kaarevien muotojen arkkitehtuurin edustaja.

Jaa Tweet Tweet

Antoni Gaudí - Casa Milà

5. Muotojen vapaus ja luominen

Tämä ominaisuus esiintyy hyvin lähinnä modernistisessa kirjallisuudessa.

Luonnonvapaus, vapaa-alojen vapaan käytön lisäksi. Modernistisessa kirjallisuudessa oli jonkinlainen lupa jokaiselle aiheelle muuntaa kirjallisuuden.

Kirjoittajat alkoivat käyttää välimerkkejä eri tavalla kuin mitä oli tähän asti tapana, jolloin teksti jätettiin usein lähes kaoottiseksi.

Tämän jakson kirjoittajat käyttivät epävirallista kirjallista kieltä, joka oli lähempänä puheen todellisuutta. Kirjallisilla jakeilla oli enemmän vapautta, ja vähän virallisilla kielillä käytettiin runollisia tekstejä lähemmäksi proosia kirjoitettuja tekstejä.

Lue lisää proosan merkityksestä.

Katso esimerkki Manoel Bandeiran runosta Debussy.

Täällä ja siellä ...

Täällä ja siellä ...

Pikku newbie ...

Täällä ja siellä ...

Täällä ja siellä ...

Keinut ilmassa lapsen käden läpi

(Tule ja mene ...)

Se hienovarainen ja melkein numbinen mittakaava

- Psio ...

Täällä ja siellä ...

Täällä ja ...

Pieni romaani putosi.

Katso myös modernismin ja modernin taiteen merkitykset.