jäljelle jäävä

Mikä on jäännös:

Jäljelle jäävä on suhteessa jätteeseen eli siihen, mikä on jäljellä ja joka on luokiteltu muuksi .

Tätä termiä voidaan käyttää viittaamaan tiettyjen fyysisten aineiden jäänteeseen sekä ajatukseen jotain epäolennaisesta, joka esiintyy ylijäämänä.

Verotusta koskevassa oikeudellisessa yhteydessä esimerkiksi jäljelle jäävän toimivallan määritelmä (joka tunnetaan myös nimellä jäännös) muodostuu unionille annetusta valtuudesta luoda täydentävien lakien avulla uusien verojen kerääminen edellyttäen, että ne eivät ole kumulatiivisia edellä kuvattujen kanssa. perustuslaissa.

Nämä uudet verot tulevat tunnetuksi "jäännösveroina" niiden luonteen vuoksi.

Jäämien tärkeimmistä synonyymeistä korostamme jäljelle jäävää, jäljellä olevaa ja ylijäämää.

Jäännösarvo

Tämä on kirjanpidon alalla käytetty käsite, jolla määritellään tietyn tuotteen odotettu arvo sen taloudellisen vaikutusajan päätyttyä ja devalvaatioprosentteihin perustuen.

Tyypillisesti useimmat laitteet ja tuotteet säilyttävät jäännösarvon välillä 10 - 20% alkuperäisestä hankinta-arvosta.

Katso myös tuloveron merkitys.