Ipso facto

Mikä on Ipso facto:

Ipso tosiasia on ilmaisu latinaksi, mikä tarkoittaa "itse tosiasiaa", "tästä syystä" tai "näin ollen" portugalin kielelle kääntämisessä.

Tällä hetkellä tätä ilmaisua sovelletaan edelleen laajalti oikeudellisella alalla ja biologisten tieteiden alalla.

Oikeudellisessa mielessä ipso facto on latinalaisuus, jota käytetään siinä mielessä, että todistetaan tietty tosiasia sen luonnollisista seurauksista, teko tai tapahtuma.

Toisin sanoen on kyse siitä, että selitetään jotain, joka on kehittynyt tietyn asian tai tilanteen luonnollisena seurauksena.

Esimerkki: " tuomari vapautti heidät julistamalla, ipso facto, tyhjäkäynnin ".

Vastoin ipso facto määritelmää on olemassa ilmaus ipso jure, joka tarkoittaa "oikeutta itse" tai "lain mukaan". Tässä mielessä se merkitsee sitä, että päätös tehdään "lain voimalla" eli jotakin, joka johtuu oikealta.

Koska se on ilmaisu latinaksi, sääntö sanoo, että ipso facto olisi kirjoitettava kursiivilla ja pienillä kirjaimilla.