autotrofisia

Mitä ovat autotrofit:

Autotrofit ovat eläviä olentoja, jotka tuottavat omaa ruokaa, eli ne pystyvät syntetisoimaan epäorgaanisista yhdisteistä orgaanisia yhdisteitä fotosynteesin tai kemosynteesin avulla.

Sana "autotroph" tulee kreikkalaisista termeistä autos = own ja trophos = food.

Autotrofit ovat kasveja, leviä ja joitakin bakteereja. Nämä olennot muodostavat elintarvikeketjun perustan ja toimivat elintarvikkeena muille eläville olennoille, jotka eivät pysty tuottamaan omaa ruokaansa (heterotrofit).

Elintarvikeketjussa autotrofeja kutsutaan yleensä tuottajiksi, kun taas heterotrofiset organismit voivat toimia kuluttajina tai hajottajina.

Autotrofiset olennot ja fotosynteesi

Fotosynteesi on prosessi, jossa vihannekset, autotrofiset organismit syntetisoivat omaa ruokaansa ja muodostavat glukoosimolekyylejä, joita myöhemmin käytetään solujen toiminnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Fotosynteesi on kemiallinen ilmiö, jossa valoenergia muuttuu kemialliseksi energiaksi monien monimutkaisten kemiallisten reaktioiden kautta.

Sana fotosynteesi tarkoittaa aineiden muodostamista valosta, jossa "valokuva" = valo ja "synteesi" = syntetisoidaan. Sitä voidaan esittää seuraavalla kemiallisella yhtälöllä:

Muut autotrofiset olennot, jotka eivät suorita fotosynteesiä, vetävät energiaa epäorgaanisista kemiallisista reaktioista kemosynteesissä.