Marxilainen sosialismi

Mikä on marxilainen sosialismi:

Marxistinen sosialismi, joka tunnetaan myös nimellä tieteellinen sosialismi tai yksinkertaisesti marxismi, on filosofin Karl Marxin (1818-1883) ja Friedrich Engelsin (1820–1895) kehittämä ideologinen virta lopettamaan luokkataistelu kapitalistisessa hallinnossa .

Marxilaisen sosialismin perusta oli kapitalismin kriittinen ja tieteellinen analyysi, jolloin tämä malli poikkesi Robert Owenin, Saint-Simonin ja Charles Fourierin luomasta utopistisen sosialismin ajatuksesta.

Toisin kuin utopistinen sosialismi, marxilaisen sosialismin tarkoituksena ei ollut luoda ihanteellista yhteiskuntaa, jossa omistajien tulisi lahjoittaa varallisuutensa ja tavaransa yhteiselle hyvinvoinnille.

Tieteellisen sosialismin perusta oli ymmärtää kapitalismin historia, miten sen konsolidointi ja sen ristiriitaisuudet tehtiin. Marxilaisen mukaan kapitalismi oli polulla, jossa se lopulta ylitettiin.

Ensimmäinen keskustelu marxilaisesta sosialismista tuli kommunistisen manifestin julkaisemiseen vuonna 1848.

Lue lisää marxilaisuuden ja sosialismin merkityksestä.

Marxille kapitalistinen yhteiskunta jaettiin kahteen luokkaan: porvaristoon (jolla oli tuotantovälineiden hallinta) ja proletariaattiin (ne, joilla ei ollut omaisuutta ja myivät työvoimansa hyvin alhaisilla hinnoilla).

Marxilaisen sosialismin ominaisuudet

Marxilaisella sosialismilla oli teoreettinen perusta:

  • luokan taistelu;
  • proletaarinen vallankumous;
  • dialektinen ja historiallinen materialismi;
  • sosialistisen kehityksen teoria;
  • ylimääräisen arvon oppi.

Marxilaiset sosialistit uskoivat, että työntekijöiden paremmat työ- ja elinolosuhteet olisivat mahdollisia vain proletaariluokan ja aseellisen taistelun vallankumouksen kautta.

Lue lisää dialektisesta materialismista ja historiallisesta materialismista.