binaarinen

Mikä on binaarinen:

Binaarinen on maskuliininen adjektiivi, joka ilmaisee jotain, jolla on kaksi yksikköä tai jotain, joka koostuu kahdesta informaatioelementistä .

Binaarilukujärjestelmää käytetään eri osa-alueilla, kuten matematiikassa ja fysiikassa, ja saksalainen matemaatikko Leibniz loi 1700-luvulla.

Binaarikoodi liittyy myös tietojenkäsittelytieteen, joka on kieli, joka määrittää tietokoneen ohjeet. 1 bitti ( binaariluku ) on pienin tietoyksikkö, joka voidaan tallentaa tai jakaa ja jossa voi olla vain 2 arvoa: 0 tai 1.

Musiikkikentässä binaarinen voi viitata myös kahden pelaajan baareihin.

Binäärinen järjestelmä

Binäärinen järjestelmä koostuu numeerisesta järjestelmästä, joka tunnetaan myös nimellä base 2, koska sen yksiköt ovat 2: n voimia. Binäärinen järjestelmä voi esittää minkä tahansa luonnollisen numeron.

Siten desimaalijärjestelmän lukumäärää voidaan esittää binaarikoodin mukaan, eli 0 ja 1. Esimerkiksi desimaalijärjestelmässä oleva numero 0 esitetään binäärisessä järjestelmässä 0000: lla. Numero 1 on 0001 ja numero 2 on 0010.

On myös mahdollista muuntaa binaarinen heksadesimaaliksi ja binaariseksi oktaaliksi.

Binary aakkoset

Binäärinen aakkoset on koodaus, jossa aakkosnumeroa edustaa binääriluku. Tällä tavoin kirjain A voidaan esittää numerolla 01000001.

Tekstinmuuntimilla on useita sivustoja binäärikoodille ja binäärikoodille.

Binaarinen fysiikka ja kemia

Fysiikan alalla, erityisesti mekaniikassa, sana binary viittaa kahden rinnakkaisen voiman sarjaan, joilla on sama intensiteetti ja joita käytetään jäykässä järjestelmässä. Tämä tilanne tunnetaan myös vipuvaikutuksena.

Kemia: binaarinen viittaa seokseen tai yhdisteeseen, joka koostuu kahdesta elementistä.