Rouanet-lain merkitys

Mikä on Rouanetin laki:

Rouanetin laki, jota kutsutaan myös liittovaltion kulttuurin edistämislaiksi, on tärkein lainsäädäntö, jossa vahvistetaan julkisia politiikkoja ja edistetään kulttuurisia kannustimia Brasiliassa.

Lainsäädännön mukaan tämä laki edustaa entistä presidentti Fernando Collor de Melloa 23. joulukuuta 1991 hyväksymää lakia nro 8 313, joka on nimitetty tämän ajan kulttuuriministerin Sérgio Paulo Rouanetin kunniaksi.

Se alkoi kansallisen kulttuurin tukiohjelman (Pronac) toteuttamisesta, jossa vahvistetaan normit ja ohjeet siitä, miten liittovaltion tulisi tarjota resursseja taiteellisten ja kulttuuristen hankkeiden toteuttamiseen.

Kaikki kulttuurihankkeet, jotka taiteilijat, tuottajat ja kulttuuri-asiamiehet ovat laatineet, voivat hyödyntää näitä Rouanet-lain resursseja edellyttäen, että he voivat hakea ehdotuksiaan varojen keräämiseksi verotuksesta luopumiseen.

Miten Rouanet Law toimii?

Ehdotuksia voivat jättää yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on todistettu suorituskyky kulttuurialalla. Näillä henkilöillä voi olla yhteyksiä epäsuoraan julkishallintoon tai voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin, yrityksiin, osuuskunniin, säätiöihin, kansalaisjärjestöihin, kulttuurijärjestöihin jne.

Kun ehdotus hyväksytään, siitä tulee hanke, jossa on jo Pronac-numero ja joka odottaa, että yksi kulttuuriministeriöön liittyvistä teknisistä yksiköistä hyväksyy sen.

Rouanetin lain säätely koostuu kolmesta tärkeästä mekanismista:

Kansallinen kulttuurirahasto (FNC)

Se luonnehtii valtion suoria investointeja kulttuurin edistämiseen, ja sen päätavoitteena on edistää resurssien alueellista jakautumista tasapainoisesti, ja sen lisäksi se kohdistuu hankkeisiin, joilla on suurempia vaikeuksia markkinoinnissa.

Tämä edistäminen toteutetaan hankevaihtoilmoitusten kautta, joissa ne on rekisteröitävä kulttuuriministeriön (MinC) normien mukaisesti, jotta saavutettaisiin suurempi alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tasapaino.

Kulttuuri- ja taiteellinen sijoitusrahasto (Ficart)

Tämä markkinarahasto perustettiin tukemaan suurta taloudellista elinkelpoisuutta edistäviä ja molempien osapuolten hyvämaineisia kulttuurihankkeita. Tämä rahoitus tarjoaa voittoa niille, jotka investoivat hankkeisiin.

Verokannustimet

Tämä on mekanismi, jossa liittovaltion hallitus tarjoaa jonkinlaisen kumppanuuden yksityisille tai oikeushenkilöille. Siitä lähtien he voivat päättää soveltaa osaa rahoista, joita käytetään kulttuuritoimien verojen maksamiseen, jos kulttuuriministeriö hyväksyy ne.

Tällä tavoin verokannustin kannustaa yksityisen aloitteen ja kansalaisten osallistumista kulttuurialan resurssien kannustamiseen. Tällä tavoin rahoituksen mahdollisuuksia ja alan resurssien määrää lisätään.

Lisätietoja kulttuurista.