sosioekonominen

Mikä on sosioekonominen:

Sosioekonominen on adjektiivi, joka on omistettu jokaiselle käytännölle, joka liittyy tilanteisiin, olosuhteisiin ja näkökohtiin, jotka vaikuttavat sekä paikan tai alueen sosiaaliseen järjestykseen että talouteen.

Portugalin kielen uuden oikeinkirjoituksen mukaan oikea tapa kirjoittaa sana sosioekonominen on ilman väliviivaa ( sosioekonominen ).

Yleensä sosioekonominen käytäntö liittyy subjektiivisiin muuttujiin, jotka oikeuttavat yksilön tai ryhmän hierarkiassa tai yhteiskunnallisessa tasauksessa. Se on ns. Sosioekonominen taso .

Nämä muuttujat voivat liittyä sosiologisiin, taloudellisiin, koulutuksellisiin, työhön ja muihin näkökohtiin, jotka auttavat yksilöimään tietyn sosioekonomisen ryhmän.

Sosioekonomista termiä voidaan kuitenkin käyttää viittaamaan myös kunnan tietoihin. Se on sosioekonominen profiili .

Sosioekonominen profiili

Tämä profiili koostuu itse kaupungintalon laatimasta asiakirjasta, joka sisältää lähteitä paikallisten taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökohtien analysoimiseksi, ja kuvaukset ja tiedot kattavat kaikki kunnan elimet.

Termi voi viitata myös sellaisen taloudellisen ja sosiaalisen rakenteen organisointimuotoon, jonka yhteiskunta ottaa huomioon järjestelmän tyypin perusteella.

Se on sosioekonominen järjestelmä, joka kattaa kiinteistöjen tyypit ja talouden hallinnan, tavaroiden liikkumisprosessit ja niiden kulutuksen työnjaon ohella. Esimerkki sosioekonomisesta järjestelmästä on kapitalismi.

Tässä sosioekonomisessa käytännössä arvioidut muuttujat ovat määrällisiä tai laadullisia, ja ne ovat vastuussa tietyn paikan sosioekonomisesta kehityksestä .

Tämä kehitys on myönteinen vaihtelu näiden sosiaalisten ja taloudellisten muuttujien laadullisten ja määrällisten näkökohtien välillä. Lyhyesti sanottuna se on ratkaiseva prosessi, jolla mitataan sivuston sosioekonomisessa rakenteessa tapahtuvia muutoksia.

Katso myös sosiaalisen luokan ja sosiaalisen eriarvoisuuden merkitys.