alaspäin

Mikä on laskeva:

Laskeva tarkoittaa "alamäkeen" tai "laskevaa" . Sitä käytetään laajalti ihmisten sukulaisuussuhteen tai perheen alkuperän määrittämiseen.

Sanaa voidaan käyttää viittaamaan seuraaviin saman perheen sukupolviin: lapsiin, lapsenlapsiin, lapsenlapsuihin ja niin edelleen.

Esimerkki: Hän on saksalaisen perheen jälkeläinen.

Sana voidaan käyttää monissa tilanteissa, kuten matematiikassa, fonetiikassa, arkkitehtuurissa ja musiikissa. Merkityksen on aina oltava viittaus johonkin putoavaan tai putoavaan.

Lain mukaan jälkeläisen käsite on tärkeä määritettäessä useita oikeuksia ja velvollisuuksia, erityisesti perintöoikeutta, vastuuta velkojen maksamisesta ja nepotismin välttämiseksi.

Matematiikassa laskeva (tai laskeva) käyrä osoittaa kuvaajan tai indikaattorin laskun.

Synonyymit: descendente

Sanan yleiset synonyymit ovat:

  • poika;
  • rasitusta;
  • peräkkäin;
  • laskeva;
  • jälkeläiset;
  • dekadentti;
  • johdettu;
  • alkaen;
  • johdettu.

Ne voivat olla jälkeläisten antonymeja: nouseva, esivaikuttaja, alkuperäinen, edeltäjänsä, esi-isänsä, esi-isänsä ja ascensional.

Nouseva ja laskeva

Astrologiassa niin sanottu " laskeva merkki" on nousevaa vastakohtaa ja sen katsotaan olevan vastuussa henkilön suhteesta.

Grammatisesti, laskeva ja nouseva ovat nimettömiä sanoja, eli ne edustavat toisiaan.

Kuten olemme nähneet, laskeva tarkoittaa sitä laskevaa, laskevaa ylhäältä. Tätä termiä käytetään laajalti osoittamaan perheenjäsenen seuraajia, kuten lapsia, lapsenlapsia, lapsenlapsia jne.

Toisaalta nouseva sana koostuu jotakin, joka nousee, eli laskeutuu alhaalta ylöspäin. Tässä tapauksessa se edustaa yleensä perheen esi-isiä, jonkun edeltäjiä ja esi-isiä.

Lisätietoja Nousevasta.