tarkastus

Mikä on tarkastus:

Tarkastuksella tarkoitetaan yksityiskohtien tarkastelua tai tarkkailua . Termi voi viitata huolelliseen analyysiin, jonka tarkoituksena on löytää ongelmia tai yksityiskohtainen tekninen tutkimus.

Etymologian mukaan sana on peräisin kreikkalaiselta inspio.onista ja latinalaisesta tarkastuksesta .

Ajoneuvon tarkastus on autojen turvallisuuden ja säilyttämisen tarkastus. Arvioinnin tekevät ammattilaiset, jotka analysoivat teknisiä näkökohtia varmistaakseen, että auto pystyy ajamaan turvallisesti. Ajoneuvon tarkastus on pakollista auton lisensoinnissa, ja se on tarkoitettu Brasilian liikennekoodissa.

Turvallisuustarkastus on analyysi, jonka tarkoituksena on löytää riskejä tai mahdollisia tapahtumia, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai vähentää ympäristön turvallisuutta. Ne voidaan tehdä yleisissä julkisissa tiloissa, työpaikoilla, kouluissa ja asuinpaikoissa.

Laadunvalvonta tehdään tuotteen laadun varmistamiseksi ja laadun takaamiseksi. Analyysi tehdään tuotetuista näytteistä. Sitä käytetään laajalti yrityksissä, jotta se voi seurata markkinoilla tuotettujen ja tarjottujen tuotteiden laatua.

Oikeusvalvonnan tekee tuomari, kun on tarpeen tarkistaa oikeudenkäynnin kannalta tärkeitä tapahtumia. Tarkoituksena on selvittää kysymyksiä, jotka auttavat selventämään tosiasioita ja auttamaan tuomiossa.

Koulutarkastuksessa arvioidaan oppilaitoksen edellytyksiä ja toimintatapaa. Tämäntyyppisessä kyselyssä koulua havaitaan useissa näkökohdissa, kuten rakennuksen fyysisissä olosuhteissa, hyväksytyissä pedagogisissa menettelyissä ja koulun hallinnossa. Koulutarkastus on pakollinen, ja se on säädetty opetussuuntaviivoissa ja -asioissa.

Tarkastuksessa viitataan myös tutkimukseen, joka tehdään nuorten kanssa, jotka allekirjoittavat sotilaspalvelun.

Synonyymit: inspecção

Tarkastuksen eri merkityksistä tärkeimmät synonyymit ovat:

  • toteaminen
  • tutkimus
  • analyysi
  • arviointi
  • tutkimus
  • käynti
  • valvonta
  • tarkastus
  • Inspecionamento
  • aikakauslehti

Katso myös vierailun ja analyysin merkitykset.