puhetaito

Mitä Eloquence tarkoittaa:

Eloquence on substantiivi, joka ilmaisee kaunopuheisen henkilön laatua, kyky puhua hyviä puheita. Se voi myös olla synonyymi oraaliselle ja retoriikalle.

Filosofia käsittelee kaunopuheisuutta puhekyvyn taiteena, kykenevän ilmaisemaan näkökulmaa tai ideaa korotetulla ja pätevällä tavalla.

Eloquence voi liittyä myös ilmentymiseen, sillä se on tapa herättää tai herättää tunteita yleisösi.

Jotkut kirjoittajat osoittavat, että kaunopuheisuus on lahja, joka syntyy joidenkin ihmisten kanssa, joilla on luonnollinen karismaa, läsnäolo ja puhemuoto, joka kiehtoo muita ihmisiä.

Eloquence ja laillinen oratorio

Eloquence on välttämätöntä ihmisille, joilla on oikeudellisia tehtäviä, kuten esimerkiksi asianajajia, jotka joutuvat kommunikoimaan tuomarin, tuomariston ja muiden kanssa.

Tällöin kaunopuheisuus, joka on kyky vakuuttaa, on olennainen laillisessa oratoriassa, ja se kattaa useita aloja, kuten puheen, puheen, rytmin ja puheen voimakkuuden jne.

Lisätietoja:

  • retoriikka
  • kaunopuheinen