tahtoa

Mikä on Will:

Se tarkoittaa halua, pyrkimystä, makua, kiinnostusta, tarkoitusta . Se on valta henkisesti edustaa teosta, joka toteutetaan syistä johtuvista syistä. Se on kyky halua, vapaasti harjoitella tai lopettaa jonkin tekon harjoittaminen.

Tahto on fyysinen tai emotionaalinen tarve, jonka yksilö tuntee tekevän jotakin. Se on ruokahalu, maku, ilo, tunnelma. Esimerkiksi halu syödä, halu juoda, halu itkeä jne.

Tahto on vankka henki, rohkeus, vakuuttelu, sitoutuminen, hoito, kiinnostus, varmuus, joka on saatu esittelyn tai todisteiden avulla.

"Tahton autonomian" periaate on yksi siviilioikeuden perusperiaatteista, jossa otetaan huomioon ihmisen oikeuskelpoisuus harjoitella ja pidättäytyä tietyistä toimista päätöksensä mukaan.

Helppoa - se on adverbiaalinen lause, joka tarkoittaa ilman seremoniaa, ilman muodollisuutta, mukavasti, mukavasti, mielihyvää, eli tehdä mitä haluat ja mitä haluat.

Liikearvo - on kaltevuus tai suotuisa sijoitus jotain tai jotakuta kohtaan. Hyvä tahto on suosia, etu, lahja.