kyseenalainen

Mikä on Dúbio:

DUBIO on adjektiivi, joka tarkoittaa epäilyttävää, epävarmaa ja rajoittamatonta . Kaikki tämä jättää epäilyn, joka ei ole varma tosiasiallisesta tosiasiasta tai väitteen totuudesta. Se ei ole selvä, jota ei helposti havaita, eikä sitä esitetä tarkasti. Esimerkiksi: Dubious tulos.

Dobbio tarkoittaa myös epäröivää, epäröivää, epätarkkaa, epäluotettavaa, epäselvyyttä, joka osoittaa pelkoa. Esimerkiksi: epäilyttävä asenne.

Diobius on silti vaikeasti määriteltävä, jolla ei ole selkeää selitystä, jolla ei ole tiettyjä rajoja. Esimerkiksi: epäilyttävät tiedot.

Diobius on se, jota tulkitaan eri tavoin, mikä on epäselvä, että voi olla enemmän merkitystä tai merkitystä. Esimerkiksi: Dubious word.