myötävirtaan

Mikä on alavirta:

Alavirran suunta on virtaussuunnan suunta . Se on veden normaali virtaus korkeammasta pisteestä alempaan kohtaan.

Alavirta on laskuveden nousuvesi, se on palautusjäähdytys, jossa meri alentaa vesistöään. Latinalaisesta "jusum" merkityksestä tarkoittaa "ebb".

Adverbiaalinen ilmaus "alavirtaan " viittaa siihen, missä vuorovesi tai vesivirta virtaa. Se on tarkkailijan mielestä viittaus sivulle, jossa vesi virtaa suuhun, joka on joen alavirran kohta. Tätä vertailupistettä voidaan käyttää kaupungin, paton, vesiputous, sivujoki, silta jne. Paikantamiseen.

Ilmauksen "alavirran" antonymi on "ylävirtaan ", suuntaan "josta" vesi virtaa jokivirrasta. Se on suunta alemmasta pisteestä korkeampaan. Se on myös vuoroveden tulva, esipuhe, virtaus, jossa meri nostaa vesensä. Adverbiaalinen lause "ylävirtaan " viittaa jokeen lähteen puolelle.

Kuviollisessa mielessä adverbia-lauseita "ylävirtaan" ja "alavirtaan" käytetään viittaamaan tapahtumiin ennen (ylävirtaan) tai sen jälkeen (alavirtaan) tietyllä alueella. käytetään erityisesti täsmällisissä tieteissä.