kusipää

Mikä on Imbecile:

Imbecile on kahden genren adjektiivi, joka oikeuttaa sen , joka paljastaa henkeä tai henkeä . Hän sanoo tai harjoittaa imbecilitiesia, typeriä, heikkoja, tietämättömiä .

Kuvitteellisessa mielessä imbecile on se pelkuri yksilö, jolla ei ole rohkeutta, joka on pelottava. Hän on myös boqual-henkilö, joka käyttäytyy ylimielisesti, snob.

Psykiatriassa imbecile on potilas, jolla on huomattava mielenterveyden heikkeneminen, joka on koulutettavissa vain jossain määrin ja joka osaa puhua, mutta ei kykene käyttämään ja ymmärtämään kirjoitettua kieltä. Hän on ainoa, joka pystyy kirjoittamaan oman nimensä ja kopioimaan tekstin. Älykkyystestissä älyllinen taso on kolmen ja seitsemän vuoden välillä.

Kahden sukukunnan imbecile, substantiivi, on ilmaisu, joka nimeää sellaisen, joka on typerää ja jolla ei ole älykkyyttä.

Ilmaisua "cretin" kuvitteellisessa mielessä käytetään myös nimeämään imbecile-henkilöä, jolla on vähän älykkyyttä, joka on hankalaa, typerää.