inventaario

Mikä on inventaario:

Varasto on kirjanpitoasiakirja, joka koostuu luettelosta tavaroista, jotka kuuluvat henkilölle, yhteisölle tai yhteisölle.

Yrityksessä tehdään selvitys, jotta voidaan saavuttaa todellinen tasapaino.

Monissa maissa julkishallinto on ottanut käyttöön pakollisen inventaarion, koska se on tärkeä käytäntö liiketoiminnan johtamisessa, koska se auttaa määrittämään sen tulokset helpottamalla verohallintoa. Lainsäädännön mukaan inventaarion tulos on rekisteröitävä asianmukaisesti.

Liiketoimintaympäristössä inventaario tehdään usein yrityksen likviditeetin määrittämiseksi, jos kumppanit erotetaan toisistaan.

Lista on rekisteröintimenetelmä, jonka avulla voit tietää milloin tahansa olemassa olevan varaston eli varaston tai varaston materiaalit. Tällä menetelmällä voidaan määrittää tietyn yrityksen voitot ja tappiot.

Varasto ja jakaminen

Oikeudellisella alalla, kun henkilön kuolema tapahtuu, heidän varastonsa otetaan huomioon ja mahdollinen omaisuuden jakaminen oikeutettujen henkilöiden, eli perillisten, kesken.

Näissä tapauksissa inventaario voidaan tehdä oikeudellisesti tai muulla tavalla.

Ulkopuolinen inventaario on nopeampi, ja se tehdään julkisen notaarin toimistossa.

Toisaalta oikeudellinen kartoitus, kuten nimikin viittaa, tehdään tuomarin valvonnassa. Se tapahtuu silloin, kun jakamisen perilliset eivät ole sopineet, kun perilliset ovat vähäisiä tai kun kuolleena oleva henkilö on ilmaissut tahtonsa tahdon kautta.

Metsätalouden inventointi

Metsäkartoitus koostuu tietyn paikan kasvilajien kirjauksesta, roolista tai suhteesta.

Yleensä tässä asiakirjassa esitetään maantieteelliset ja kasvitieteelliset tiedot, kuten korkeus, sijainti, maaston kaltevuus, kasvillisuuden kansi, olemassa olevien lajien sijainti, alustan luonne jne.