tunne

Mikä on Emotion:

Tunne on fyysinen ja emotionaalinen tunne, jonka laukaisee jokin ärsyke, joka voi olla tunne tai tapahtuma. Tunteiden tunteminen on hyvin henkilökohtainen, ja jokainen voi tuntea ne eri tavoin.

Se on tunne, joka ajaa henkilöä reagoimaan tapahtumaan. Kokeneiden tunteiden mukaan voi esiintyä fyysisiä reaktioita, kuten hengitys-, itku-, punoitus- ja vapina-muutoksia.

Sanan tunne etymologia osoittaa, että se on peräisin latinalaisesta sanasta ex-movere, joka tarkoittaa "siirtyä pois" tai "siirtyä pois". Tämä merkitys osoittaa luonnollisen reaktion tunteisiin.

Tähän mennessä ei ole tarkkaa määritelmää tunteesta tai kuinka paljon tunteita on. Tiedetään, että ihminen pystyy kokea lukemattomia tunteita, lähinnä siksi, että tunteet, joita he tarjoavat kussakin ihmisessä, ovat hyvin erityisiä.

Yksi tunnetuimmista opinnäytetyöistä on psykologi Robert Plutchik, joka sanoo, että ihmisellä on kahdeksan tunnetta : luottamus, ilo, suru, pelko, viha, yllätys, vastenmielisyys ja ennakointi.

Katso surun, pelon, yllätyksen ja vastenmielisyyden merkitykset.

Toinen hyvin tunnettu psykologin Paul Eckmanin teoria sanoo, että on olemassa kuusi perustunnetta: iloa, surua, pelkoa, yllätystä, vastenmielisyyttä ja vihaa.

Teoriat yrittävät selittää, mitkä ovat perus tunteet, mutta se ei tarkoita sitä, että heidät voidaan tuntea. Vihan, pelon, ilon ja surun tunteita pidetään perusasioina ja sidottuina selviytymisvinkkiin. Mutta jokainen ihminen voi tuntea tunteita eri tavalla tai jopa tunteiden yhdistelmällä.

Tunteiden hallinta on tärkeää, jotta voisimme elää paremmin ja olla emotionaalisesti terveitä. Emotionaalisen älykkyyden psykologia kutsuu tätä asumista ja tuntemusta.

Aivojen alue, joka vastaa tunteiden tunteesta ja kontrollista, on limbinen järjestelmä .

Selvitä, mitä ihmisen tunteiden tärkeimmät tyypit ovat.

Tunteiden ja tunteiden välinen ero

Tunteet ovat luonnollisia refleksejä tapahtumien edessä, ne ovat fyysinen tai kemiallinen vastaus, jota ihmisen aivot ohjaavat.

Jo tunteet ovat jo tunteiden seurausta, ja jokainen tuntee sen kokemuksen, persoonallisuuden, kulttuurin ja luomisen mukaan.

Tunteet voidaan määritellä tunteiden ja niiden aiheuttamien reaktioiden havainnoimiseksi .

Tunteet ovat ihmisen tiedostamattomia heijastuksia ja tunteet ovat tietoisia ja liittyvät tunteiden arviointiin. Ne ovat toisiaan täydentäviä, koska kokeneet tunteet herättävät tunteita.

Lisätietoja Feeling-merkityksestä.