ionize

Mikä on Ionize:

Ionisoi on ionien erottaminen tai muuttaminen . Kemia- alueella ioni, ioni tai ioniitti on sähköisesti varautunut hiukkanen, atomi tai molekyyli. Se on atomin tai molekyylin mikä tahansa osa, joka on siirretty energiaa käyttämällä.

Ionisointi on prosessi, jossa neutraalit vara-atomit muuttuvat niiden vastaaviksi ioneiksi . Tämän muunnoksen tarvitsema energia vaihtelee elementin mukaan.

Atomien tai molekyylien ionien muodostuminen voi tapahtua monella tavalla. Joissakin kemiallisissa reaktioissa ionisoinnin prosessi tapahtuu elektroninsiirrolla.

Jokainen atomi on sähköisesti neutraali, koska sillä on sama määrä protoneja ja elektroneja. Samoin atomien ryhmien muodostamilla aineilla on myös sähkövaraus tasapaino, joka on sähköisesti neutraali,

Tällä hetkellä, kun atomi tai atomiryhmä menettää tai saa aikaan elektroneja, se lakkaa olemasta neutraali ja muuttuu ioneiksi. Kun menetät elektroneja, atomien tai atomiryhmän positiivinen varaus ja jos saat elektroneja, maksu on negatiivinen.

Esimerkiksi klooriatomit reagoivat natriumatomien kanssa natriumkloridin muodostamiseksi, siirtämällä elektronit natriumista klooriin, jolloin muodostuu natriumioneja (Na +) ja kloorin ioneja (Cl -).

Lisätietoja ioneista.