kysymys

Mikä on Quesito:

Quesito on kysymys, johon odotetaan vastausta tai selvennystä . Se on kysely, jossa pyydetään lausuntoa tai tuomiota .

Kysymys on yleensä kirjallinen kysymys, joka on valmis testiin tai testi, johon voidaan vastata tai ratkaista.

Quesito on testin aihe, joka on suunniteltu tietojen arvioimiseksi tai hankkimiseksi. Tietyn aiheen järjestämien järjestelmällisesti numeroitujen kohteiden järjestys on tarkoitettu arvioimaan kurssin suoritusta, tenttiä, kilpailua tai monia muita tapoja arvioida kyseenalaistavan kohteen tasoa.

Quesito on maskuliininen substantiivi. Se, mitä on oltava jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, on vaatimus, toisin sanoen oikeudellinen vaatimus, joka on välttämätön tiettyihin tarkoituksiin ja joka on edellytys tietylle tarkoitukselle.

Kysymys voi viitata aiheeseen tai aiheeseen, johon haluat korostaa ja lajitella. Esimerkiksi: akun tapauksessa samba-koulu oli upea esityksessään, sai palkkaluokan 10.