COFINS-

Mikä on COFINS:

COFINS on lyhenne sanoista Contribution to Social Security Financing, joka on yhteiskunnallinen rahoitusosuus yrityksen esittämästä bruttomäärästä.

COFINS: n tavoitteena on rahoittaa sosiaaliturvaa, kuten perustavanlaatuisia aloja, kuten sosiaaliturva, sosiaalituki ja kansanterveys.

COFINS-järjestelmiä on kaksi: kumulatiivinen järjestelmä ja ei-kumulatiivinen järjestelmä. Kun maksua ei veloiteta kumulatiivisesti, sitä ei veloiteta kuukausittain. Yrityksissä, jotka käyttävät oletettua voittojärjestelmää, COFINS on kumulatiivisessa järjestelmässä. Tämän osuuden ei-kumulatiivinen keräys syntyi vuoden 2003 lain nro 10 833 nojalla, jossa todetaan, että reaalisen voittojärjestelmän valitsevat yhtiöt pitäisi alentaa bruttotulojensa osuutta.

COFINS on liittovaltion vero, jonka veronmaksajat ovat yleensä yksityisiä oikeussubjekteja, mukaan lukien henkilöt, jotka vastaavat tuloverolain mukaisesti. Poikkeuksena ovat pienet ja mikroyritykset, jotka valitsevat Simples Nacional -järjestelmän (vuoden 2006 täydentävässä laissa säädetty järjestelmä).

COFINS-laskenta tehdään kyseisen oikeussubjektin kaikkien tulojen mukaan riippumatta suoritetusta toiminnasta tai kirjanpitotulojen luokittelusta. Laskenta perustuu kuukausilaskutukseen ja kokonaistuloihin.

hinnat

COFINS-korko voi olla 7, 6% oikeushenkilöille kumulatiivisessa järjestelmässä ja 3% kumulatiivisessa järjestelmässä.

Joissakin tapauksissa korko voidaan nollata, mikä ei tarkoita vapautusta tai soveltamatta jättämistä, se on indikaattori väliaikaisesta politiikasta, jonka tavoitteena on tietyn palvelun tai tuotteen ostaminen.