Looginen päättely

Mikä on looginen perustelu:

Looginen päättely on ajattelutavan jäsentämisprosessi logiikan normien mukaisesti, jonka avulla voimme saavuttaa tietyn johtopäätöksen tai ratkaista ongelman .

Looginen päättely vaatii tietoisuutta ja kykyä järjestää ajatuksia. Loogisia perusteluja on erilaisia, kuten deduktiivisia, induktiivisia ja sieppauksia. Sitä voidaan kuitenkin soveltaa myös dialektian alueella.

Usein loogista päättelyä käytetään päätelmien tekemiseen, alkaen alkuilmoituksesta tai ehdotuksesta, jota seuraa väliraportti ja päätelmä. Näin ollen se on myös analyyttinen ja peräkkäinen työkalu perustelemaan, analysoimaan, väittämään tai vahvistamaan joitakin perusteluja. Se perustuu todistettaviin tietoihin, joten se on tarkka ja tarkka.

Ongelmia voidaan ratkaista loogisen päättelyn avulla. Sitä ei kuitenkaan voi opettaa suoraan, vaan sitä voidaan kehittää ratkaisemalla loogisia harjoituksia, jotka edistävät joidenkin henkisten kykyjen kehittymistä.

Monet yritykset käyttävät loogisia perusteluja harjoittajien kykyjen testaamiseen. Tällainen arviointi on yleistä myös julkisissa tarjouskilpailuissa.

Katso myös deduktiivisen menetelmän merkitys.

Looginen tai matemaattinen perustelu

Matemaattinen tai kvantitatiivinen looginen päättely on perustelu, jota käytetään joidenkin matemaattisten ongelmien ja harjoitusten ratkaisemiseen. Näitä harjoituksia käytetään usein kouluympäristössä matriisin, geometristen ja aritmeettisten ongelmien kautta, jotta opiskelijat kehittävät tiettyjä kykyjä. Tällaista päättelyä käytetään laajasti sellaisilla aloilla kuin kombinatorinen analyysi.