Kuvataide

Mitä ovat visuaaliset taiteet:

Kuvataide on nimitys taiteelle, joka edustaa todellista tai kuvitteellista maailmaa ja jolla on visio arvioinnin ja pelottelun tärkeimpänä muotona.

Visuaalinen taide liittyy esteettiseen kauneuteen ja ihmisen luovuuteen, joka kykenee luomaan ilmeitä tai työskentelemään miellyttävälle silmälle.

Visuaalisen taiteen käsite on hyvin laaja, johon kuuluu esimerkiksi teatteria, tanssia, maalauksia, kollaaseja, kaiverruksia, elokuvia, valokuvausta, veistoksia, arkkitehtuuria, muotia, maisemointia, koristelua jne.

Uudet teknologiat ovat myös mullistaneet kuvataiteen käsitteen esimerkiksi web-suunnittelussa, jolla on suuri vaikutus nykypäivän yhteiskuntaan.

Visuaaliset taiteet voidaan luoda erilaisilla työkaluilla tai välineillä, kuten paperi, puu, kipsi, savi, tietokoneohjelmistot, kuvankäsittely- ja toistolaitteet, kuten videokamerat tai kamerat.

Brasiliassa on kuvataiteen kursseja, joissa opiskelija voi hankkia bachaleratoa tai licenciaturaa. Henkilö, jolla on tällaista koulutusta, voi toimia taiteen, elokuvan, television, videon suuntaan. Voit myös työskennellä journalismin alalla tekemällä kuvankäsittelyä tulostus- tai verkkomediaan.

Kuvataide ja varhaiskasvatus

Kuvataide on erittäin tärkeä väline varhaiskasvatuksen alalla, joka on olennainen kannustin lapsen kehityksen eri vaiheissa. Visuaalisen taiteen kautta lapset työskentelevät luovuutensa ja mielikuvituksensa avulla ja pystyvät hankkimaan uusia taitoja ja uusia tapoja katsoa maailmaa. Monet asiantuntijat sanovat, että tärkein tavoite ei ole lasten arvostaa esteettistä näkökulmaa, vaan ymmärtää, että eri materiaaleja voidaan muuntaa ja käyttää useita kertoja uusien elementtien luomiseksi.