ahkeruus

Mikä on Diligence:

Huolto tarkoittaa huolellisuutta, huomiota tai omistautumista tehtävän suorittamiseen . Se voi myös merkitä henkilön ketteryyttä, suunnittelua tai nopeutta tehdä jotain.

Etiikan ja filosofian tutkimuksen alalla huolellisuutta pidetään tavoitteiden saavuttamisen ja hyvien periaatteiden varmistamisessa.

Esimerkki: Hän toimii yleensä hyvin ahkerasti.

Se on naisellinen substantiivi, joka on peräisin ahkerasta latinalaisesta. Ne ovat synonyymejä sanalle: hoito, omistautuminen, innostus, huomio, ketteryys, providence, kysely ja harkinta.

Yleisimmät antonymit voivat olla: huolimattomuus, huolimattomuus, huolimattomuus, arvaamattomuus ja hitaus.

Termillä tarkoitetaan myös sotilaspalvelutoimintaa, joka suoritetaan kasarmiympäristön ulkopuolella.

Aikaisemmin ahkeruus oli hevoskärrylle annettu nimi. Tämäntyyppistä ajoneuvoa käytettiin ihmisten ja matkatavaroiden kuljettamiseen.

Oikeudenmukaisuus

Oikeudellisella alalla huolellisuudella on laaja merkitys kysynnästä tai varovaisuudesta, joka on toteutettava, tai päättäväisyydestä, joka on täytettävä. Sitä kutsutaan oikeudenkäynniksi .

Esimerkkejä oikeudenkäynnistä ovat: tuomioistuinkäsittelyn toimittaminen, todisteiden kerääminen tai poliisitutkinta (tutkintatoimi).

Oikeusasiamies on ammattihenkilö, joka suorittaa virkamiehet notaaritoimistojen ulkopuolella, jotta hän voi noudattaa oikeudenkäyntien tuomareiden antamia määräyksiä.

Asianmukaisen huolellisuuden periaate on lakiasiantuntijoiden sitoutuminen konfliktien nopeaan ja tehokkaaseen ratkaisuun. Sama periaate koskee myös alueen ammattilaisia, joiden on varmistettava, että heidän oppimisensa ja päivityksensä ovat vakiot.

Lisätietoja valmiuden ja tehokkuuden merkityksestä.