vakuuttava

Mikä on Cogente:

Cogente tarkoittaa sitä, mikä on järkevästi välttämätöntä, se on adjektiivi, joka täyttää sen, mitä välttämättä on noudatettava.

Oikeudellisella alalla cogente viittaa sääntöihin, joita on noudatettava täysimääräisesti, vaikka osapuolilla olisi perusteluja tosiseikasta.

Vakava normi on pakollinen, pakottavalla tavalla, vaikka se rajoittaisi sen henkilön tahtoa, johon sitä sovelletaan, jos on olemassa syy-yhteys normiin, joka vaikuttaa siihen.

Perustuslaillisen perustuslain mukainen normi on sellainen, jolla on imperatiivisuus, joka ei hyväksy erilaisia ​​ratkaisuja. Ne on jaettu pakollisiin ja kielteisiin. Pakolliset pakottavat, ja kielteinen kieltää tiettyjä käyttäytymismalleja.

Filosofiassa ja logiikassa Cogente tarkoittaa argumenttia, jonka tilat ovat kaikki todellisia ja erittäin tarpeellisia, uskottavia ja vakaita. Uskollinen argumentti on looginen.