leviäminen

Mitä leviää:

Spread on englanninkielinen sana, joka tarkoittaa jotakin levittämistä ja jota voidaan käyttää substantiivina, merkityksen etenemisenä tai laajennuksena . Se on myös hyvin yleinen sana talousalalla, erityisesti pankkiliiketoiminnassa .

Sanan leviäminen tarkoittaa levittämistä tai levittämistä yhden asian yli toisen. Ex: Minusta tuntuu hieman sairas, koska levin liikaa voita leipääni. / Olen hieman sairas, koska levitin paljon leipää.

Tämä sana voi kuitenkin merkitä myös taudin, tietämyksen, uutisten jne. Leviämistä. Esimerkiksi: Levitä sana! Kaikkien tulisi jäädä kotiin, koska tauti leviää hyvin nopeasti. Levitä sana! Jokaisen pitäisi jäädä kotiin, koska tauti leviää hyvin nopeasti.

Laboratoriotekniikoissa levylevy (joka tunnetaan myös nimellä pinta-sironta) on yksi tekniikoista, joita käytetään mikro-organismien laskemiseen näytteessä.

Pankki levisi

Taloustieteen alalla pankkilaji on tuottajalle tietylle tuotteelle maksetun määrän ja kuluttajan samasta tuotteesta maksaman arvon välinen ero. Pankkilajit ovat myös läheisesti sidoksissa korkoihin, mikä tarkoittaa pankin maksaman korkotason ja saman pankin asettamia korkoja, jotka ovat lainoja vaativia.