neuvontapalvelut

Mikä on neuvonta:

Neuvonta on yksittäisen henkilön tai ryhmän toteuttama toiminta, joka koostuu neuvonnan ja avun antamisesta tai vastaanottamisesta tietyllä alalla.

Toiminnassa tutkitaan ja toimitetaan tietoja ja tietoja kiinnostuksen kohteena olevista asioista niille, jotka ovat pyytäneet palvelua. Se voi toimia myös neuvonantajana ja apuna tietyllä alueella.

Yleensä neuvonta on sellaista palvelua, jota suorittaa elin tai vastuuhenkilöiden ryhmä, joka avustaa oikeushenkilöitä tai fyysisiä henkilöitä.

Tämän alan ammattilaista kutsutaan neuvonantajaksi . Hänellä on oltava tarvittavat tiedot, jotta asiakas tai hänen palkkaamansa yritys voi ratkaista päivittäisiä ongelmia.

Hänen on myös tarjottava asianmukaista apua ja apua, ja se voi jopa oikeudellisesti edustaa asiakasta tarvittaessa.

Lisätietoja arvioijasta.

Neuvoja tai lisävarusteita?

On aina epäselvää sanan "neuvonta" oikean kirjoitustavan suhteen. Monet ihmiset kirjoittavat joskus sitä "lisävarusteena", koska he ajattelevat, että se voisi olla oikea tapa.

Oikea kirjoitustapa on kuitenkin neuvonta, joka on kirjoitettu kahdesti ss: n kanssa. Sana lisälaite on väärin.

Sana voidaan korvata myös synonyymeilla, kuten apu, apu, tuki, neuvonta, palvelu, apu, yhteistyö, yhteistoiminta, neuvonta.

Viestintäneuvonta

Viestintätoimisto, jota kutsutaan myös ASCOM: ksi, on sosiaalisen viestinnän alueen yksinomainen toiminta, joka luo yhteisön, elimen tai laitoksen välisen suhteen yleisönsä. Hän vastaa kaikista neuvonantajaan liittyvistä tiedoista.

Median neuvoa-antavan toiminnan toimintaan kuuluu yleensä sosiaalisen viestinnän pätevyys, kuten journalismi, mainonta, multimedia, radio ja TV, digitaalinen media ja PR.

Lisätietoja sosiaalisesta viestinnästä.

Lehdistötoimisto

Lehdistötoimisto on viestinnän käsite, joka koostuu työkalusta, jonka tehtävänä on vahvistaa neuvonantajan ja median välinen suhde. Siihen liittyy muun muassa mainonta, PR, journalismi ja mainonta.

Lisätietoja lehdistötoimistoista.

Konsultointi ja konsultointi

Vaikka ne ovat samankaltaisia ​​tehtäviä, neuvoa-antavan ja konsultointitoiminnan toiminnassa on eroja, ja mitä suurempi niistä on palvelujen tarjoaminen.

Konsultti tekee diagnoosin yrityksen tilanteesta, jossa on mahdollista tunnistaa mahdolliset viat tai parannukset ja osoittaa yrittäjälle vaihtoehtoja tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Jo nyt neuvonnassa ehdotetaan ratkaisuja, jotka ovat valmiita näille epäonnistumisille ja parannuksille. Se toimii toisen vaiheen jälkeen kuulemisen jälkeen.

Oikeudellinen neuvonta

Oikeudellisessa laajuudessa neuvonta on eräänlaista neuvontaa ja apua oikeuteen liittyvissä kysymyksissä yksilölle, yrityksille, laitoksille ja valtion elimille.

Brasiliassa oikeudellista neuvontaa voi antaa ainoastaan ​​asianajaja, joka on asianmukaisesti rekisteröity Brasilian asianajajayhdistyksessä (OAB), kuten kirjoitettiin 4. heinäkuuta 1994 annetussa laissa nro 8 906.

Kirjanpito-neuvot

Kirjanpitoasiantuntija on kirjanpitoalueen ammattilaisten tai tiimien kehittämä työ, jossa analysoidaan ja tulkitaan kaikki yrityksen päivittäisen rutiinin tosiasiat.

Tämä ammattihenkilö saa käyttöönsä asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla hän voi tarjota tehokkaampaa neuvontaa paitsi kirjanpidon osasta myös verotus-, sosiaaliturva- ja työvoimasta, mikä auttaa parantamaan yrityksen terveyttä, lähinnä rahoitusta.

Lisätietoja kirjanpidosta.

Urheilun neuvonta

Urheilukentällä neuvonta käsittää fyysisen harjoituksen, kuten kehonrakentamisen, juoksun, kävelyn, muun muassa liikuntakasvatuksen ammattilaisten avustamisen.

Urheiluvalmennuksella pyritään ohjaamaan ja vastaamaan tarpeisiin, joita henkilöllä on kuntoilun harjoittamisessa sekä heidän terveytensä että heidän etsimiensä tulosten osalta.

Lue lisää liikuntakasvatuksesta.