propaedeutics

Mikä on Propaedeutics:

Propedeutiikka on termi, jota käytetään käsittelemään oppimisprosessin alku- ja johdantovaiheita .

Sen alkuperä tulee kreikkalaisesta termistä propaideutikós, joka tarkoittaa "opetusta, opetavaa ", jossa on mahdollista havaita opetuksen ajatuksen viittaus.

Yleisesti ottaen propedeeni viittaa aiheen tai kurinalaisuuden aikaisempaan oppimiseen. Se voidaan antaa kurssin tai osan oppiaineiden muodossa, jotka täyttävät tietyn aiheen vähimmäisosaamisen perustarpeet.

Yleensä se liittyy suoraan tieteen, taiteen, koulutuksen ja muiden aiheisiin.

Terveysalalla, erityisesti lääketieteessä ja kliinisillä aloilla, propeeneeni luonnehtii joukon tekniikoita tietojen ja alkuvaiheen diagnoosien keräämiseksi. Käytetyt tekniikat sisältävät havainnointia, palpointia, lämpötilan mittausta ja muita yksinkertaisia ​​ja epäspesifisiä tenttejä.

Hoitotyön alalla propedeenitutkimuksen tavoitteena on tehdä tiimi hoitamaan potilaan kliinistä historiaa parhaalla mahdollisella tavalla käyttäen sellaisia ​​tekniikoita, kuten hoito-, kehitys- ja hoitotietojen kirjoittaminen. Tämä prosessi on systemaattinen, koska siihen liittyy organisaation käyttäminen tavoitteen saavuttamiseksi.

Uskonnossa roomalaiskatolinen kirkko käytti profeedeutikkoa Trentin neuvostosta propedeuttisissa seminaareissa, tarkoituksena esitellä filosofian ja teologian periaatteet pappeuden ehdokkaille.

Synonyymit propedêutica

Lauseen kokoonpanossa termi voidaan korvata synonyymeilla, kuten:

 • alustavia;
 • edeltäjä;
 • edellinen;
 • johdanto-osan;
 • proemial;
 • valmistelua;
 • ennen;
 • valmistelua;
 • edellinen;
 • johdanto;
 • välipäätös;
 • mm.

Katso myös koulutuksen merkitys.