rohkaiseva

Mikä on rohkaisua:

Kannustaminen on transitiivinen verbi, joka tarkoittaa animoimaan, kannustamaan, herättämään, stimuloimaan.

Henkilön kannustaminen on antaa kannustin, kannustin sille, että hän suorittaa tietyn tehtävän. Kannustaminen voi myös liittyä motivaation käsitteeseen. Kun yritys haluaa saavuttaa jonkin tietyn tavoitteen, se usein kannustaa työntekijöitä. Tämä kannustin voi olla moraalinen tai jopa taloudellinen.

Kannustaminen voi myös olla keino kannustaa jotakuta tekemään jotain ryöstämällä ja kertomalla sille, mitä se pystyy. Kun yksilöä kannustetaan, hän toimii ahkerasti ja on usein innoissaan.

Englannin kielellä rohkaiseva verbi voidaan kääntää sanoilla, jotka rohkaisevat, kannustavat tai stimuloivat . Esimerkiksi: Jos haluat hänen tekevän tämän, sinun täytyy löytää tapa rohkaista häntä . "Jos haluat hänen tekevän sen, sinun täytyy löytää tapa rohkaista häntä."

Internetissä on useita verkkosivustoja, joissa on ilmaisuja ja rohkaisevia kuvia, ja joiden tarkoituksena on kannustaa niitä tarvitsevia ihmisiä.