erilaisuus

Mikä on muutos:

Muutos on naisellinen substantiivi, joka ilmaisee sen, mikä on erilainen tai erilainen . Se on termi, jota lähestyy filosofia ja antropologia .

Yksi erottamiskyvyn perusperiaatteista on, että hänen sosiaalisen ulottuvuutensa ihminen on yhteydessä vuorovaikutukseen ja riippuvuuteen toisesta. Tästä syystä "I" sen yksittäisessä muodossa voi esiintyä vain yhteyden kautta "muuhun".

Kun on mahdollista tarkistaa toisia, yksi kulttuuri ei ole tavoitteena toisen sukupuuttoon. Tämä johtuu siitä, että toiset merkitsevät sitä, että yksi ihminen pystyy asettamaan itsensä toiseen paikkaan, vuoropuheluun ja olemassa olevien erojen arvostamiseen.

Muu filosofia

Filosofian puitteissa toive on identiteetin vastakohta. Platon (sofistissa) esittämä yksi viidestä "korkeimmasta genrestä", hän kieltäytyy tunnistamasta itseään identiteettinä ja näkee ominaisuuden, joka on monien ideoiden joukossa, joiden välillä on vastavuoroisen toisten suhde.

Toisuudella on myös merkittävä rooli Hegelin logiikassa: "mikä tahansa", laadullisesti määritelty olento, on negatiivisen suhteen suhteessa "muuhun" (siinä on sen rajoitus), mutta on määrä tulla toiseksi "muuttaa" lakkaamatta muuttamalla omia ominaisuuksiaan (siten aineellisia asioita kemiallisissa prosesseissa).

Termin käyttö näkyy myös kahdennenkymmenennen vuosisadan filosofiassa (eksistentialismi), mutta ei-ekvivalenttisilla merkityksillä.

Muutos antropologiassa

Antropologia tunnetaan toistensa tieteenä, koska sen tavoitteena on tutkia ihmistä sen täyteydestä ja sitä ympäröivistä ilmiöistä. Tällaisen laajan ja monimutkaisen tutkimuksen kohteena on välttämätöntä tutkia erilaisten kulttuurien ja etnisten ryhmien välisiä eroja. Koska erilaisuus on erilaisten tutkimusten ja toisen tutkimuksen tutkiminen, sillä on keskeinen asema antropologiassa.