itsevarmuus

Mikä on Assertiveness:

Itsevarmuus on naisellinen substantiivi, joka ilmaisee itsevarmaisen, myönteisen tai positiivisen laadun .

Sana varovaisuus perustuu "väitteeseen", joka tarkoittaa ratkaisevaa ehdotusta. Henkilö, joka osoittaa itsevarmuutta, on itsevarma, jolla ei ole vaikeuksia ilmaista mielipiteitään.

Itsevarmuus on emotionaalinen osaaminen, joka määrittää, että yksilö onnistuu ottamaan selvän kannan, eli hän ei ole "seinällä". Uskollinen henkilö vahvistaa itsensä ja itsetuntoaan, osoittaa turvallisuutta ja tietää, mitä hän haluaa ja mitä tavoitetta saavuttaa.

Yleensä itsevarmuus liittyy positiiviseen ajatteluun ja proaktiivisuuteen, joku, joka ottaa elämäsi hallit.

Itsevarmuus ei tarkoita, että henkilö on oikeassa tai väärässä, mutta osoittaa, että henkilö ilmoittaa ja puolustaa ajatuksiaan voimakkaasti ja kunnioittaen

Itsevarmuus viestinnässä

Viestinnän yhteydessä itsevarmuus koostuu strategiasta, joka paljastaa kypsyyttä ja korkeaa itsetuntoa, jossa henkilö puolustaa vakaumustaan ​​loukkaamatta tai lähettämättä muita ihmisiä.

Ne, jotka kommunikoivat itsevarmuuden kanssa, kommunikoivat selkeästi, objektiivisesti, avoimesti ja rehellisesti. Kaikki ihmiset eivät voi kommunikoida itsevarmuuteen, koska se on oikea eikä velvoite. Tällä viestintätavalla on useita etuja, muun muassa:

  • parantaa ilmaisun ja sosiaalisen kuvan kapasiteettia;
  • edistää muiden kunnioittamista;
  • auttaa ratkaisemaan yhteenottoja;
  • parantaa neuvottelutaitoja;
  • lisää itseluottamusta;
  • lisää uskottavuutta;
  • vähentää stressiä.

Itsevarmuus ja psykologia

Psykologian mukaan käyttäytymistä voidaan jakaa neljään luokkaan: passiivinen, aggressiivinen, passiivinen / aggressiivinen ja itsevarma.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta itsevarma käyttäytyminen on terveellisempi, koska se on hyödyllistä kaikille ihmisille, jotka ovat vuorovaikutuksessa, koska se on turvallinen, kunnioittava käyttäytyminen, joka osoittaa kykyä kuunnella kritiikkiä eikä käyttää kritiikkiä arvostelemaan toinen henkilökohtaisesti.

On tärkeää huomata, että henkilö ei aina näytä vain yhtä tyyppistä käyttäytymistä, ja sillä voi olla erilainen käyttäytyminen eri tilanteissa ja konteksteissa.