Moraaliset vahingot

Mitkä ovat moraaliset vahingot:

Moraaliset vahingot ovat vahinkoja, jotka aiheutuvat hyökkäyksestä kansan moraaliin ja ihmisarvoon, ja joita pidetään rikoksen uhrin maineeksi . Kaikki kunnian menetykset voidaan luonnehtia moraalisiksi vahingoiksi.

Moral (substantiivi) on osa filosofiaa, joka käsittelee tapoja, velvollisuuksia ja tapaa, jolla ihmiset käyttäytyvät suhteissaan ikäisensä kanssa. Moraalinen (adjektiivi) on suhteessa hyviin tapoihin, joilla on hyvät tapat.

Kun hyökkäys tehdään paitsi henkilön ihmisarvosta, myös jonkin henkilön fyysisestä hyödystä, kyseessä on moraalinen ja aineellinen vahinko.

<Edellinen Seuraava>

Jokainen, joka tuntee loukkaantuneensa moraalissaan, voi nostaa kanteen vahingonkorvausta varten.

Henkilö, joka kärsii moraalista vahinkoa ja on kunnioitettu, voi esittää vahingonkorvausvaatimuksen ja pyytää korvausta.

Korvaus moraalisista vahingoista

Jokainen, joka kärsii moraalisesta vahingosta, voi vaatia tuomioistuimessa korvausta, jos hän voi todistaa vahingon.

Brasilian laki käsitteli pitkään mahdollisia korvauksia moraalisista vahingoista, mutta nykyään oikeus korvaukseen määritellään liittovaltion perustuslain 5 §: ssä.