kokoelma

Mikä on Acervo:

Kokoelma tarkoittaa suurta määrää jotain, runsautta. Se on sana, joka on peräisin latinalaisesta termistä acervus (kokoelma).

Yleensä sanaa käytetään viittaamaan teoksiin tai tavaroihin, jotka ovat osa yksityistä tai julkista omaisuutta. Tämä perintö voi olla taiteellinen, bibliografinen, tieteellinen, dokumentti-, geneettinen, ikonografinen, historiallinen, jne.

Kokoelma voi kuulua tietylle henkilölle, laitokselle tai maalle.

Kansan kulttuuriperintö on kulttuuriset ja taiteelliset ilmenemismuodot, jotka koostuvat sukupolvien välistä perinteitä, tapoja ja tapoja. Yleensä kulttuuri- ja historiallinen kokoelma järjestetään museossa, joka on huippuosaamisen laitos, joka tutkii, kerää, säilyttää ja näyttää töitä.

Bibliografinen kokoelma koostuu kirjoista ja muista kirjastoon tallennetuista asiakirjoista. Asiakirjojen kerääminen kokoaa yhteen kaikki asiakirjat, jotka viittaavat tiettyyn kysymykseen. Esimerkiksi kaupungin julkinen arkisto sisältää kaikki kyseiseen kaupunkiin liittyvät historialliset asiakirjat.

Digitaalinen kokoelma on kokoelma teoksia, jotka ovat saatavilla Internetissä kuulemista varten.

Oikeudellisessa kontekstissa omaisuus on kaikki omaisuus, joka on perintö, oma pääoma.