MP

Mikä on MP:

Lyhyesti MP tarkoittaa julkista syyttäjää, toimielintä, jonka tehtävänä on puolustaa koko Brasilian yhteiskunnan etuja ja joka on velvollinen olemaan puolueeton, vapaa ja ammattimainen toimivaltansa syissä.

Liittovaltion perustuslaki, sen 127 artiklassa, joka on siirretty julkiselle ministeriölle oikeuslaitoksen, demokraattisen hallinnon ja käytettävissä olevien sosiaalisten ja yksilöllisten etujen puolustamiseksi. Se on valtion lainkäyttövaltaan vaikuttava toimielin.

Syyttäjäviranomaisella on itsenäisyys järjestää hallinnolliset tehtävänsä ja itsenäisyytensä talousarvion hallinnoimiseksi ja toteuttamiseksi, ja siihen sovelletaan vain perustuslakia ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Yleiset syyttäjäviranomaiset ovat:

  • Liittovaltion syyttäjävirasto, johon kuuluu liittovaltion julkinen ministeriö;
  • Työministeriö;
  • Sotilasviranomainen (MPM);
  • Liittovaltion ja aluehallinnon julkinen ministeriö (MPDTF);
  • Valtion syyttäjävirasto.

Liittovaltion ministeriöstä vastaava henkilö ja liittovaltion julkinen ministeriö on tasavallan presidentti, jonka tasavallan presidentti nimittää liittovaltion senaatin hyväksynnän jälkeen.