TJLP

Mikä on TJLP:

TJLP on pitkäaikainen korko, taloudellinen indeksoija, joka on perustettu 31. lokakuuta 1994 päivätyllä väliaikaisella toimenpiteellä nro 684, joka julkaistiin liittovaltion virallisessa lehdessä 3.11.1994 ja jota muutettiin lailla 10183/2001.

TJLP perustettiin edistämään ja sääntelemään pitkän aikavälin investointeja infrastruktuuriin (vesivoimalaitokset, satamat, lentokentät, tietoliikennejärjestelmät, rautatiet, tiet, vesihuolto ja jäteveden käsittely jne.) Ja kuluttaja-alalla.

Kansallisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen pankin (BNDES) myöntämää pitkäaikaista rahoitusta säännellään myös TJLP: ssä.

TJLP-laskenta perustuu seuraaviin parametreihin:

  • Inflaatiotavoite: IPCA - laaja kuluttajahintaindeksi on oletusindeksi;
  • Riskipreemio: mitä suurempi on todennäköisyys, että julkisen turvallisuuden investoinnit menetetään suhteessa toiseen vakuutukseen, sitä suurempi on riskipreemio.

TJLP: n prosenttiosuuden neljännesvuosittaisesta vahvistamisesta vastaava elin on kansallinen rahaliitto (CMN). Ilmoitus on Brasilian keskuspankin vastuulla.