RLP-kirjanpito

Mikä on RLP-kirjanpito:

Laskennassa RLP tarkoittaa pitkäaikaisia ​​omaisuuseriä, tasetilejä. Tase on osoitus siitä, että sinulla on yrityksen taloudellinen, taloudellinen ja oman pääoman asema tietyllä ajanjaksolla.

Saldo koostuu kahdesta sarakkeesta, joita kutsutaan omaisuuseriksi ja veloiksi. Vasemmanpuoleista saraketta kutsutaan omaisuuseräksi, jossa yrityksen varat ja oikeuksien tilit on ryhmitelty laskevassa likviditeetin järjestyksessä eli tileissä, jotka muuttuvat nopeammin rahaksi.

Oikealla olevassa sarakkeessa ovat velkojen tilit, missä ovat maksuvelvoitteet ja omaa pääomaa, jotka ovat kumppaneiden sijoittamia resursseja. Vastuiden tilejä on ryhmitelty velkojen pienenevässä järjestyksessä eli niissä, joilla on maksuprioriteetti.

Pitkäaikaiset saamiset ovat sellaisia, jotka toteutetaan taseen päättymisen jälkeen, kuten lyhytaikaiset sijoitukset, myynti ja ennakot, joiden maturiteetti on yli vuosi.