johtaa

Mikä on johtajuus:

Johtajuus on taidetta ohjata ihmisiä, houkutella seuraajia ja vaikuttaa myönteisesti ajattelutapoihin ja käyttäytymiseen.

Johtajuus voi tulla luonnollisesti, kun henkilö erottuu johtajan roolista ilman, että hänellä on välttämättä johtotehtävää. Se on eräänlainen epävirallinen johtajuus. Kun johtaja valitaan organisaation toimesta ja hän ottaa viran asemaan, hän johtaa virallista johtajuutta.

Johtaja on henkilö, joka ohjaa tai agglutinoi ryhmää ja joka voidaan lisätä teollisuuden, armeijan jne. Yhteydessä. Johtajaa on useita, jotka muuttuvat ryhmän ominaisuuksien mukaan (taisteluyksikkö, työryhmä, nuorten ryhmä).

Johtajan tehtävänä on yhdistää ryhmän elementit niin, että he voivat yhdessä saavuttaa ryhmän tavoitteet. Johtajuus liittyy motivaatioon, koska tehokas johtaja osaa motivoida ryhmänsä tai tiiminsä elementtejä.

Aiheen uudet lähestymistavat väittävät, että johtaminen on käyttäytymistä, jota voidaan käyttää ja parantaa. Johtajan taidot sisältävät karismaa, kärsivällisyyttä, kunnioitusta, kurinalaisuutta ja ennen kaikkea kykyä vaikuttaa alisteisiin.

Sanan johtaminen tulee englanninkielisestä johtajasta, joka tarkoittaa johtajaa. Englannissa johtajuus käännetään johtajuuteen . Ex: Hän on hyvä pomo, koska hänellä on hyvät johtamistaidot. Hän on hyvä pomo, koska hänellä on hyvät johtamistaidot.

Johtamisen tyypit

Kolme klassista johtamistapaa, jotka määrittävät johtajan ja hänen seuraajiensa välisen suhteen, ovat: Autokraattinen, demokraattinen ja liberaali (tai Laissez-faire ).

Autokraattinen johtajuus : Se on eräänlainen autoritaarinen johtajuus, jossa johtaja asettaa ideoitaan ja päätelmiään ryhmään. Johtaja ei kuule ryhmän mielipidettä.

Demokraattinen johtajuus : Johtaja rohkaisee ryhmän osallistumista ja ohjaa tehtäviä. Se on eräänlainen osallistava johtajuus, jossa päätökset tehdään keskustelun jälkeen ja yhdessä.

Liberaalijohto : Ryhmään on vapaus ja täydellinen luottamus. Päätökset siirretään ja johtajan osallistuminen on rajallista.

Johtajuus organisaatioissa

Organisaatiossa johtajuus on olennaisen tärkeä asia, koska se liittyy onnistumiseen tai epäonnistumiseen riippumatta siitä, saavuttaako määritellyt tavoitteet vai ei. Erityisesti liiketoiminnan tai organisaation yhteydessä on tärkeää pystyä erottamaan johtaja ja pomo.

Pomolla on valtuudet käskyä ja vaatia kuuliaisuutta ryhmän elementeiltä, ​​koska hän pitää itsensä usein paremmaksi. Hyvä johtaja osoittaa suunnan menestykseen, kurinalaisuutta, kärsivällisyyttä, kunnioitusta ja nöyryyttä.