mensuration

Mikä on mittaus:

Mittaus on mittaus, eli tiettyjen määrien arvon määrittäminen. Se on synonyymi mittaukseen. Termiä käytetään useilla aloilla, kuten kirjanpito, liiketaloustiede, lääketiede, antropologia.

Kirjanpidossa omaisuuserien mittausprosessi muodostuu rahamääräisten arvojen kohdistamisesta omaan pääomaan muodostuviin tekijöihin.

Yrityshallinnossa, kun puhutaan tulosten mittaamisesta tai suorituskyvyn mittaamisesta, viitataan tapaan, jolla työntekijän suorituskykyä arvioidaan hänen tehtävissään yrityksen sisällä. Tulosten mittaaminen voidaan tehdä eri välineiden avulla esimerkiksi soveltamalla kyselylomaketta.

Lääketieteessä ja antropologiassa mittaus on termi, jota käytetään mittojen määrittämisessä (verenpaineen mittaamisessa, veren glukoosipitoisuuden, kivun voimakkuuden mittaamisessa jne.) Tai tiettyjen paikallisten anatomisten pisteiden mittauksen määrittämiseen (esim. Kehon rasvan mittaaminen läpi ihon taittumista).

Katso myös kirjanpitoperiaatteet.