freelancer

Mikä on Freelancer:

Freelancer on englanninkielinen termi, joka luonnehtii itsenäistä ammattilaista, joka harjoittaa itsenäistä toimintaa ja pystyy tarjoamaan palveluja useille työnantajille.

Freelancerin tärkein ominaisuus on se, että sillä ei ole pysyvää työsuhdetta työnantajiensa kanssa, mikä antaa ammattilaiselle mahdollisuuden hoitaa ja järjestää oman työnsä.

Yleensä freelancerilla on tehtäväksi suorittaa tietty toiminta työnantajalle ja sen jälkeen maksut tästä palvelusta työn lopussa. Jotkut freelancereista voivat saada valmiiksi tehdystä työstä, toiset palveluun tunnissa.

Tämä keräysprosessi voidaan tehdä muilla tavoilla, koska joillakin ammattilaisilla on jo tiettyjen palvelujen vahvistamat hinnat. Lisäksi tietyn tehtävän suorittamiseen kuluva aika voi vaihdella, minkä seurauksena tämä voi vaikuttaa myös palkkaan.

Toinen tärkeä tekijä freelancerin työssä on, että hänen ei tarvitse työskennellä perinteisessä toimistoympäristössä, sillä se pystyy toimimaan omassa kodissaan tai toimistossaan.

Katso myös kotitoimiston merkitys.

Freelancer on myös suuntaus viestinnän, suunnittelun, mainonnan, markkinoinnin, tietotekniikan, musiikin, kulttuurituotannon ja monien muiden markkinoiden markkinoilla.