PIS PASEP

Mikä on PIS PASEP:

PIS PASEP on lyhenne sosiaalisen integraation ohjelmasta ja julkisten palvelimien perintämenettelystä (PASEP), jotka ovat yritysten maksamia sosiaaliturvamaksuja. PIS PASEP on CNPJ-korttiin tai työntekijän rekisteröintiasiakirjaan rekisteröity numero.

PIS PASEPin tavoitteena on rahoittaa työttömyysvakuutusmaksuja, maksuja ja osallistumista elinten ja yhteisöjen tuloihin sekä julkisten että yksityisten yritysten työntekijöille. PIS PASEP on myös eräänlainen FGTS: n (takuurahaston palvelusajan mukaan) turvallisuus.

PIS / PASEP on myös hallituksen täydennysohjelma, joka on ollut olemassa vuoden 1988 perustuslain jälkeen. on riittävä syy.

PIS PASEP on luotu siten, että se yhdistää työntekijöiden elämän, kuten yrityksen kehittäminen, sekä mahdollistavat paremman tulonjaon koko maassa.