pakko

Mikä on Coaction:

Yhteistoiminta koostuu pakottavasta teosta, toisin sanoen pakottamalla joku tekemään jotain vastoin tahtoaan . Oikeudellisesta näkökulmasta pakottamisen rikokseksi luonnehtii paine tai väkivalta (fyysinen tai sanallinen) toimiminen toiselle henkilölle, jolla pyritään saamaan jotain sen tahtoa vastaan.

Pakkoa pidetään epäoikeudenmukaisuutena, koska se loukkaa suoraan oikeutta henkilöiden vapaaehtoiseen toimintaan.

Oikeudellisessa kontekstissa pakottaminen edustaa myös vaikutusta, joka aiheuttaa hämmennystä muissa, vaikka aikomuksena olisi hankkia tietty tavoite ilman pakotetun tahdon tahtoa. Kun on olemassa vakava uhka (sanallinen), sitä pidetään moraalisena pakottavana .

Brasilian siviililaki perustuu siviilioikeudellisen pakottamisen merkitykseen 151 ja 155 artiklan välillä. Tekstin sisällön mukaan tuomioistuin arvioi sukupuolen, iän, kunnon, terveyden ja muiden tekijöiden perusteella, onko siellä oli pakottamista sekä sen vakavuutta.

Pakottamisen rikos perustuu myös rikoslain 22 artiklaan, joka määritellään "vastustamattomaksi pakotukseksi ja hierarkkiseksi kuuliaisuudeksi".

22 artikla - Jos tosiasia on tapahtunut vastustamattomassa rajoitteessa tai tiukasti noudattamalla hierarkkisen ylimmän rangaistusta, joka ei ole ilmeisen lainvastaista, vain pakotteen tekijä tai järjestys on rangaistava.

Myös rikoslakiin viitataan uudelleen pakotukseen 146 artiklassa, jossa sitä kuvataan "laittomaksi supistukseksi":

146 artikla - Rajoittamaan jotakuta väkivallalla tai vakavalla uhalla tai sen jälkeen, kun hän on vähentynyt muulla tavoin vastustuskyvyn, ei tehdä sitä, mitä laki sallii, tai tehdä sitä, mitä se ei tee.

Rikos tästä rikoksesta on pidätys, joka vaihtelee 3 (kolmesta) kuukaudesta 1 (yhteen) vuoteen tai sakon maksamiseen.

Jotkut pakottamisen tärkeimmistä synonyymeistä ovat: uhka; pidättyvyyttä; sorto; pelottelun; sortoa; tyrannian; ja väkivaltaa.

Pakottaminen ja pakottaminen

Molemmat sanat ovat portugalin kielellä ja ovat synonyymejä. Vaikka pakkokeinojen ja pakkokeinojen käyttö onkin samanlainen, se voi vaihdella tilanteen mukaan.

Pakottaminen viittaa esimerkiksi oikeudelliseen valtaan, jonka viranomaiset joutuvat asettamaan lakeihin tai pakottamaan ihmisiä noudattamaan niitä.

Toisaalta pakottamista käytetään viittaamaan fyysisen tai verbaalisen väkivallan muotoon, joka pakottaa tietyn henkilön toimimaan vastoin tahtoaan.

Lisätietoja pakotuksesta.