asiantuntemus

Mikä on asiantuntemus:

Osaaminen on ranskalainen sana, joka tarkoittaa kokemusta, asiantuntemusta, asiantuntemusta . Se koostuu henkilön, järjestelmän tai teknologian taitojen ja tietämyksen joukosta.

Asiantuntemus on aineen opiskeluun perustuva tieto ja kyky soveltaa näitä tietoja, mikä johtaa kokemukseen, käytäntöön ja erotteluun tällä alalla. Se liittyy taitoon ja osaamiseen tehdä jotain.

Työmarkkinoilla asiantuntemusta voidaan pitää taitotiedon synonyyminä. Esimerkiksi "yrityksen tekninen asiantuntemus viedään." Se on eräänlainen osaamisen tunnustaminen yrityksen alalla.

Asiantuntijan arvioinnin tai asiantuntemuksen tulosta kutsutaan myös asiantuntemukseksi .

Asiantuntemus on osa asiantuntijaa, henkilöä, joka tulee tietyn alueen asiantuntijaksi ja joka erottuu taidoistaan ​​ja osaamisestaan ​​työn suorittamisessa. Asiantuntija on asiantuntija, asiantuntija, henkilö, joka on perehtynyt tietyn asian tuntemiseen. Hän on joku, jolla on paljon kokemusta ja käytäntöä, ja pitää sen vuoksi sopivana antaa mielipiteensä hänen tietonsa perusteella.