oppi

Mikä on oppi:

Oppi määritellään periaatteiksi, jotka toimivat perustana järjestelmälle, joka voi olla kirjallinen, filosofinen, poliittinen ja uskonnollinen. Oppi voi olla myös lain lähde.

Oppi liittyy aina kurinalaisuuteen, kaikkeen, mitä opetetaan, ja sitä voidaan levittää monin eri tavoin saarnan, tunnettujen henkilöiden mielipiteen, opetusten, teosten tekstien ja jopa katekesin kautta. katolisen kirkon oppi.

Oppi on läsnä myös oikeustieteissä, joissa sitä kutsutaan myös tieteelliseksi lainsäädännöksi, jotka ovat juristien kehittämiä tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ymmärtää oikeudellisia aiheita, kuten normeja ja instituutteja.