taas

Mitä se on:

Yhdistelmällä on sama merkitys kuin " kun " tai " aikana, jolloin ". Se luokitellaan suhteelliseksi suhteelliseksi sidospaikaksi. Tämän yhteyden tehtävänä on ilmaista alislausekkeessa olevien tapahtumien suhteellisuus suhteessa päälausekkeen tapahtumiin.

esimerkkejä:

"Jotkut ansaitsevat paljon ja tekevät vähän, kun taas toiset työskentelevät kovasti ja ansaitsevat vähiten."

"Opiskelija työskenteli kovasti, kun hänen luokkatoverinsa tekivät melkein mitään."

"Vaikka teen kaikki kotitehtävät, minusta tuntuu kasvavan koulun saavutuksissa."

Konjektiivinen paikannus muodostuu kahdesta tai useammasta sanasta, joilla on yhteinen arvo. Alisteisilla yhteyksillä on tarkoitus yhdistää toisistaan ​​riippuvat lauseet, ts. Lauseella on täydellinen merkitys vain, jos rukoukset ovat yhdessä.