hylätty

Mitä ei sallita:

Hylätty on silloin, kun pyyntöä tai pyyntöä ei hyväksytty, että tilausta ei ollut tai se ei tapahtunut pyydetyn henkilön toimesta.

Hylätty on silloin, kun jotain ei ole vastattu syystä riippumatta, sitten se on evätty.

Hylätty on laillisesti käytetty termi oikeudellisella alalla, esimerkiksi jos osapuoli pyytää kuulemista, ja tuomari kieltää, että pyyntö hylättiin, eli sitä ei hyväksytty, joten henkilö ei voi jatkaa prosessi tai mitä hän oli pyytänyt.

Hylätty palvelee kaikenlaista pyyntöä, kuten oikolukua, äänestystä, viisumia, kaikkea, mitä ei tapahtunut, koska hakija odotti sen tapahtuvan, usein ilman syytä.

Kun henkilö pyytää erityistä etua, tämä vaatimus voidaan myöntää (kun oikeus etuuksiin) tai hylätään (kun henkilöllä ei ole oikeutta etuuteen). vastuullinen esimerkki (esimerkiksi INSS), jotta pyyntöä voidaan analysoida uudelleen.

laskennallinen

Lykkääminen on vastakohta hylätyksi, kun pyyntö tai pyyntö hyväksytään, sitten se vastaanottaa lykätyn tilan, ja henkilö voi seurata toimintaa, prosessia ja niin edelleen.

Katso myös Lykätty merkitys -ominaisuudella.