mitata

Mikä on toimenpide:

Mittaa keinot toimenpiteen määrittämiseksi. Se on sama kuin mittaus. Mitattavissa on mitä voidaan mitata. Mittauksen määritys perustuu standardimittaukseen: metriä, hehtaaria jne. Esimerkiksi "teknikko mittaa maan jakamista varten." Mittaamaton on mitä ei voida mitata.

Matematiikassa, tarkemmin mittaus teoriassa, mitattavissa on nimi, joka tavallisesti annetaan joukolle, joka kuuluu mittaustoiminnon määrittelyalueeseen. Mielenkiintoinen tulos tästä teoriasta osoittaa, että pituuden, alueen tai määrän intuitiivisen käsitteen laajentamisen myötä kaikki sarjat eivät ole mitattavissa.

Mittaus hankkii myös tahdistuksen, hidastumisen, tahdistuksen merkityksen. Esimerkiksi "mitata vaiheet".

Mittaus on johdettu sana, jota käytetään joillakin alueilla, joilla on arvostusta, joko rahallisesta arvosta tai muista ominaisuuksista. Esimerkiksi kirjanpidossa puhutaan varojen mittaamisesta.