Nimettömät resurssit

Mikä on Innominate Resource:

Nimeämätön valitus on riidanalainen valitus, joka on esitetty ennen erityistuomioistuinten päätösten tekemistä .

Tällainen valitus on annettu 26.9.1995 annetussa laissa 9 099 ja 12.7.2001 annetussa laissa 10 259.

Lain nro 9 099/95 42 §: n mukaan nimetön resurssi on jätettävä kymmenen (10) päivän kuluessa päätöksen tekopäivästä. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisella vetoomuksella, sillä siinä on velvoitettava ilmoittamaan pyynnön perustelut.

Päätöksen tarkistamista koskevan pyynnön (valitus) tekee valituslautakunta, joka koostuu kolmesta ensimmäisen oikeusasteen tuomarista.

Innominate resurssimalli

Seuraavassa on nimettömän resurssipyynnön malli, joka toimii luonnoksena sidosryhmien ohjaamiseen.

ERITTÄIN (A) LORD (A) DR. ______ ERITTÄIN OIKEUDELLISEN OIKEUDEN TUOMIO

Prosessi n _: _____

__________, teidän asianajajienne mukaan, tulee teille taiteen mukaan. Lain 9 099 41 §: ssä säädetään

SISÄLLÖN RESURSSI

yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen perusteella, että yhtiö on nostanut kanteen yhtiötä vastaan.

1. LYHYT YHTEENVETO

* Tässä vaiheessa kuvaillaan vain tosiseikat, jotka ovat merkityksellisiä pyynnön myöntämisen kannalta. Kerro lyhyesti tekijät, jotka johtavat haluttuun johtopäätökseen. Lyhyen viittauksen jälkeen ilmoitetaan riidanalaisen päätöksen virheen täsmällinen kohta, jotta tuomari ymmärtää jo ensimmäisten sivujen pyynnön perusteet.

Se on kanne, joka on saanut seuraavan virkkeen:

_______ (mainitaan ote päätöksestä).

On käynyt ilmi, että mainittu päätös ansaitsee korjauksen, koska ________ (ilmoita ratkaiseva kohta, joka kattaa pyynnön).

2. OIKEA

* Kehittäkää syyt muutoksenhakuun, korostaen syyt, jotka johtivat tuomion aiheeseen. Mieti oppositiota yksilöllisesti eikä vain toistamaan alkuperäisessä tai kiistelyssä jo esitettyjä argumentteja. *

3. RESURSSIN TAKUUN VAIKUTUKSET

HENKILÖSTÖJEN VASTAANOTTO: Kuten on täysin osoitettu, suoruuden todennäköisyydelle on tunnusomaista ________ (lyhyesti ilmaisemalla oikean oikeutuksen arvo).

VIIMEISEN VAARAN VAIKUTUS: Kerrottujen tosiseikkojen perusteella on täysin osoitettu, että laki on loukkaantunut menettelyprosessin viivästymisellä, ja alustava pyyntö olisi annettava _______.

4. VAATIMUKSET

Näistä syistä VAIKUTTAVAT:

  • tämän valituksen vastaanottaminen sen aktiivisessa ja lykkäävässä vaikutuksessa lain 9 099 43 §: n mukaisesti ______ tarkoitusta varten;
  • Piirin kutsuminen ilmaisemaan haluavansa 1 §: n ehtojen mukaisesti. 1 010 CPC: stä;
  • valituksen perusteet uuden päätöksen saamiseksi _______;
  • ilmoittaa, että se on lopettanut valmistautumisensa vapaan oikeuden saajaksi;
  • velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja laiminlyönnit;

Näissä ehdoissa pyytää lykkäystä,

Asianajaja ______ OAB / UF nº ___

* Pakollinen lakimiehen väliintulovaiheessa - lain 9 099 41 §: n 2 momentti *

Katso myös lykkäyksen merkitys valituksen avulla.