Ratifioida

Mikä on ratifiointi:

Ratifiointi tarkoittaa sitä, että vahvistetaan, vahvistetaan tai vahvistetaan jotain, joka on sanottu tai luvattu. Esimerkiksi:

"Minä ratifioin sen, mitä juuri sanoin."

"Puhemies on ratifioinut asemansa sodassa."

"Opiskelija ratifioi lausuntonsa professorin ja hänen kollegojensa edessä."

"Todistaja on ratifioinut kaikki lausunnot."

Ratifiointi on todistuksen teko tai sitoumus. Sitä käytetään yleisesti kansainvälisissä yleissopimuksissa, joissa laaditaan sopimuksia, sopimuksia ja muita valtion asiakirjoja, jotka on validoitava. Esimerkiksi:

"Ihmiset kieltäytyivät ratifioimasta sopimusta."

Korjaa x ratifioi

Korjaa ja ratifioida ovat armahtavia sanoja. Tämä tarkoittaa, että oikeinkirjoitus ja ääntäminen ovat samanlaisia, mutta merkitys on erilainen. Korjaa keinot korjata, kohdistaa, tehdä suora, suoristaa.

Siksi, jotta termit eivät sekoittuisi, muista vain, että rec ificar johtuu suorasta ja keinoista korjata, suoristaa. Ratifiointivälineiden avulla vahvistetaan, vahvistetaan.

Katso myös: korjauksen merkitys.